Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatnoœci. OK, rozumiem

dzisiaj jest 29 Listopada imieniny obchodzi: Błażej, Walter, Fryderyk

baner.jpg

zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną

         m e n u:
menu

 

Partner handlowy

BD_logo.jpg (8896 bytes)

SP_logo.jpg (15536 bytes)

.:: Wydawnictwo K.S. PASJA ::.

KSIĄŻECZKI   DYDAKTYCZNE

Wiem, potrafię i piszę poprawnie.
 

Autor: Aleksandra Plec
          Marzenna Skoczylas
 

Format A4 , s. 104, oprawa miękka, 42 naklejki

Pozycja polecana przez nauczycieli i terapeutów. Znajomość ortografii jest ważną częścią umiejętności pisania. Niepoprawne napisane wyrazy opóźniają tempo czytania, a niekiedy wręcz utrudniają zrozumienie sensu zdania. W niniejszej książce autorki starały się, aby obszerny i niełatwy zakres wiedzy z ortografii polskiej przekazać w sposób przystępny i atrakcyjny dla ucznia. Zaprezentowane tu zostały liczne zasady ortograficzne wychodząc z założenia, że łatwiej uczniowie zapamiętają jakąś logiczną zasadę niż nauczą się na pamięć prawidłowej pisowni setek wyrazów. Książka do pracy samodzielnej, z nauczycielem, terapeutom lub rodzicami.

Cena detal. 19,99 zł
 

 

 

Lato bajkę opowiada
 

Tekst: Alina Lament
Ilustracje: Mariola Budek

Format A4 , s. 60, oprawa miękka

Książka do czytania. Składa się z dwóch części. W Części I poznasz, Miły Czytelniku, niezwykłą przygodę, jaka spotkała literki w pewną piękną letnią noc oraz dowiesz się, ile radości może przynieść pomaganie innym. Część II to prezentacja samogłosek i spółgłosek w wierszykach. Powiązania sytuacyjne i skojarzeniowe z pewnością pomogą w zapamiętaniu podziału liter. Książka bogato ilustrowana. Przynosi Czytelnikowi radość i wprowadza w dobry nastrój nierzadko zachęcając do powrotu w ten bajeczny świat, w którym wszystko może się zdarzyć.... 
 

Cena detal. 16,99 zł

Nauka czytania bez literowania
 

Format A4 , s. 88, oprawa miękka, 60 naklejek.
 

Książka przeznaczona dla uczniów, którzy mają trudność z czytaniem, jak również dla tych, którzy chcą szybko nauczyć się czytać.
Dlaczego nauka czytania metoda sylabową?
Po pierwsze - sylabę można wyodrębnić z wyrazu;
Po drugie - nie ma różnicy brzmieniowej w wymawianiu sylaby w izolacji lub w słowie.
Książka składa się z dwóch części. W cześć pierwszej każda litera "opracowana " jest na oddzielnej karcie. Na górze karty znajduje się przedmiot, którego nazwa zaczyna się określoną głoską, obok prezentacja liter - drukowanych i pisanych. W dalszym etapie dziecko trenuje czytanie metodą sylabową - najpierw samych sylab, później wyrazów i zdań. Dla ułatwienia sylaby wyróżniono kolorem zielonym. Początkowo dzieci czytają wyrazy o najprostszej strukturze, a w miarę doskonalenia techniki czytania - coraz bardziej złożone. Łączą odczytywanie sylabami z jednoczesnym jej zaznaczeniem tzw. falbankowaniem. Dzieci mogą wielokrotnie rysować po śladzie falbanek i czytać sylaby.
Druga cześć książki zawiera tzw. wprawki w czytaniu. Tu również dziecko czyta i falbankuje - najpierw wyrazy najprostsze, potem coraz trudniejsze. 

 

Cena detal. 17,99 zł


 

 

4-latek potrafi

Format A4 albumowy, s. 120, oprawa miękka foliowana

Książka eduk. z ćwiczeniami stymulującymi rozwój psychoruchowy oraz społeczny dziecka w obszarach umiejętności społecznych (rodzina, zawody, bezpieczenstwo), umiejętności matematycznych, sprawności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Książka zawiera także treści przyrodnicze. Książka opracowana według nowej podstawy programowej MEN z 2009 r.

Cena detal. 19,99 zł

 

Elementarz z Mądrą Sową

Format A4 albumowy, s. 158, oprawa miękka, naklejki

Podręcznik przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających naukę czytania i pisania oraz dla uczniów, którym ta umiejętność sprawia trudności. Dziecko bawiąc sie pozna alfabet, nauczy się odwzorowywania liter i ich pisania. Naukę czytania ułatwia tu metoda sylabowa. Książka zawiera ćwiczenia zgodne z Podstawą Programową MEN dla klasy I. Dobór tekstów i ćwiczeń gwarantuje intelektualny, emocjonalny i społeczny rozwój ucznia, przygotowując go do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i z przyrodą.

. Cena detal. 27,99 zł (oprawa miekka), 29,99 zł (oprawa twarda)

 

Elementarz dla najmłodszych
Format A4 albumowy, s.128, oprawa miękka

Książeczka edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym.
W części pierwszej znajdują się ilustracje oraz krótkie teksty do czytania z nowo poznaną literą. Książka zawiera zestawy ćwiczeń, dzięki którym dziecko może połączyć naukę pisania i czytania z zabawą, polegającą na wklejaniu naklejek w wyznaczone miejsca, kolorowaniu i odwzorowywaniu. Naklejki i ilustracje kształcą sprawność manualną dziecka oraz są miłym przerywnikiem w pracy dydaktycznej.
W części drugiej dziecko poznaje symbole narodowe, legendy i zabytki miast polskich, postaci sławnych Polaków, stroje ludowe i tańce narodowe.

Cena detal. 22,99 zł (oprawa miękka), 27,99 zł (oprawa twarda)

6-latek potrafi

Format A4, s. 186, okładka lakierowana

Jedną z podstawowych umiejętności jaką powinien opanować sześciolatek jest analiza i synteza wyrazów, poznanie 24 liter, 10 cyfr oraz dodawanie, odejmowanie i porównywanie liczb w zakresie 10.
Najwięcej problemów stwarza dzieciom analiza i synteza wyrazów, czyli podział wyrazów na głoski i nauka czytania.
Głoska to dźwięk, który mówimy, czyli wyraz "deszcz" ma 4 głoski (d, e, sz, cz), ale 6 liter (d, e, s, z, c, z), wyraz "ciasto" ma 5 głosek (ci, a, s, t, o) i 6 liter (c, i, a, s, t, o).
Chciałybyśmy uczulić Rodziców, żeby przy nauce głoskowania wy-mawiali głoski krótko, na przykład: wyraz "motyle" - głoskujemy m-o-t-y-l-e, a nie my-o-ty-y-ly-e, wyraz "parasol" głoskujemy p-a-r-a-s-o-l, a nie pe-a-er-a-es-o-el.
Naukę czytania (syntezy wyrazów) proponujemy metodą sylabową. Podczas wolnego wymawiania wyrazów w sposób naturalny wyodrębniamy sylaby, eliminujemy przy tym typowe błędy, polegające na powtarzaniu i prze-kręcaniu liter.
Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, że jest to najłatwiejsza dla dziecka metoda nauki czytania.
Dla ułatwienia traktujemy wyrazy 3-literowe (jednosylabowe) jako sylabę otwartą plus spółgłoskę, na przykład ko+t, do+m.
Mimo, że program klasy "0" nie zakłada nauki pisania, dzieci chętnie próbują swoich "pisarskich" umiejętności. Aby wyeliminować nieprawidłowe wzory pisarskie proponujemy dla chętnych dzieci naukę pisania po śladzie (kolor niebieski).
Sporo miejsca w książce poświęciłyśmy treściom matematycznym. Wszystkie wymagania programowe dotyczące nauki liczenia w zakresie 10 zostały tu zawarte. Dzieci uczą się przeliczania, porównywania liczb, zaznaczania na osi liczbowej, dodawania i odejmowania oraz poznają proste figury geometryczne.
Dla uatrakcyjnienia nauki wprowadziłyśmy treści przyrodnicze.
Ćwiczenia w rysowaniu i pisaniu szlaczków po śladzie mają na celu kształtowanie sprawności grafomotorycznej ręki.

Cena detal. 28 zł

 

5-latek potrafi

Format A4 albumowy, s. 120, oprawa miękka foliowana

Książka opracowana według nowej podstawy programowej MEN z 2009 roku, przeznaczona dla dzieci 5-letnich, które przed rozpoczęciem nauki w szkole powinny mieć ukształtowaną gotowość do podjęcia nauki czytania i pisania. Autorki proponują rozwijanie sprawności koordynacji wzrokowo-ruchowej, manualnej oraz integrację między poszczególnymi funkcjami. Książka zawiera ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość, logiczne myślenie, sprawność grafomotoryczną ręki. W proponowanym materiale znajduje się także dużo ćwiczeń kształtujących umiejętności matematyczne oraz zadania wynikające z treści przyrodniczych i społecznych. Na końcu książki można znaleźć materiał do nauki wybrzmiewania pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie oraz głoskowania wyrazów trzyliterowych.

Cena detal. 19,99 złPoznajmy alfabet
Format A4 albumowy, s. 88, oprawa miękka, foliowana, naklejki

Witam ciekawskich!
Jestem elementarzem nie dla każdego! Przygotowałem dużo przyjemności dla Ciekawskiego. Z Ciekawskich wyrosną odkrywcy i wielcy uczeni. Niech się więc żaden Ciekawski nie leni! Jeśli czasem nie dasz rady, poproś bliskich do zabawy. Pomoże Ci siostra, poproś o pomoc brata. Pomoże Ci mama i pomoże tata. Praca ze mną to miłe trudy, a to lepsze od nudy! Ze mną praca się opłaca!
Poznasz szybciej od innych trudne litery i trudne słowa. Poznasz zmiękczenia i dwuznaki. Bez nich nasz język byłby ubogi, byle jaki. Choć nie znasz jeszcze liter wiele, trudne wyrazy odwzorowuj śmiele! Pomogą Ci też naklejki, czarodziejskie zadania. Na każdą stronę do naklejania. Ten elementarz do skarb wyjątkowy dla każdej otwartej i mądrej głowy. Poprowadzi Cię przez najciekawsze zakątki świata. Poznasz tajemnice ojczystej przyrody. Miejsca wyjątkowe, pełne niecodziennej urody.
Przygotuj się i czytaj mnie!
Zapraszam Cię w świat przygody!

Cena detal. 19,99 zł


Elementarz - ćwiczenia cz. I

Format A4, s. 80, oprawa miękka

Nauka i doskonalenie techniki oraz tempa czytania. Zestaw atrakcyjnych ćwiczeń, krzyżówek, układanek sylabowych i literowych, które rozwijają i doskonalą logiczne myślenie, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową. Kształcą biegłość pisania i czytania. Naukę pisania proponujemy poprzez przechodzenie z dużej liniatury do małej, powszechnie stosowanej w szkołach. Książka zawiera również ćwiczenia ortograficzne pozwalające dziecku lepiej zrozumieć zasady ortografii polskiej. Książka może być wykorzystana do pracy grupowej oraz indywidualnej, a osobą prowadzącą może być rodzic lub nauczyciel.

Cena detal. 15,99 zł

Elementarz ćwiczenia cz. II

Format A4, s. 84, oprawa miękka

Elementarz ćwiczenia cz. II to atrakcyjne dla dzieci ćwiczenia, krzyżówki, układanki i rebusy, które rozwijają i doskonalą logiczne myślenie, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, koordynacje wzrokowo - ruchową.
Zgodnie z nowa podstawa programowa obowiązująca od 1 września 2009 r. duży nacisk został położony na doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem o pisania pełnymi zdaniami. Dzieci doskonalą znajomość alfabetu i podstawowych reguł ortograficznych.
Książka jest integralną częścią pozycji pt. "Elementarz" i kontynuacją "Elementarz ćwiczenia w pisaniu i czytaniu cz. I". Książka może być wykorzystana do pracy zespołowej oraz indywidualnej, a osobą prowadzącą może być rodzic lub Nauczyciel.

Cena detal. 15,99 zł

 

W Literolandii

Format A4, s. 112 i 75, okładka lakierowana

Książeczki, które przedstawiamy Państwu przeznaczone są dla dzieci rozpoczynających naukę czytania i pisania oraz wprowadzają w świat matematyki. W książeczce "W Literolandii" naukę czytania proponujemy metodą sylabową. Podczas wolnego wymawiania wyrazu w sposób naturalny wyodrębniamy sylabę. Eliminujemy przy tym typowe błędy polegające na powtarzaniu i przekręcaniu liter (tak charakterystycznych przy literowaniu).

Do strony 57 dla ułatwienia sylabę zamkniętą traktujemy jak sylabę otwartą plus spółgłoskę na przykład: ko + t, kt + o. Metoda sylabowa gwarantuje szybkie opanowanie umiejętności całościowego płynnego czytania. Pisanie po śladzie powoduje szybką naukę pisania właściwego kształtu liter i ich prawidłowego łączenia.

Cena detal. 19,99 zł / ćwiczenia 15,99 zł

 

Elementarz

Format A4, s. 156, oprawa lakierowana

Książka ta przeznaczona jest dla dzieci rozpoczynających naukę czytania i dla tych którym ta umiejętność sprawia wiele problemów. Proponujemy naukę czytania metodą sylabową. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że jest to dla dziecka najłatwiejsza metoda opanowania i usprawnienia techniki i tempa czytania.
W części pierwszej książki podczas wprowadzania liter, wyrazy trzyliterowe traktujemy jako sylabę otwartą + spółgłoskę (np. do + m, so + k). Z kolei w części drugiej znajdują się teksty o różnym poziomie trudności, od łatwych i krótkich, po dłuższe, zawierające trudne wyrazy. Mają one na celu wzbogacenie czynnego i biernego słownictwa dzieci.

Cena detal. 23,00 zł (miękka oprawa)
28,00 zł (twarda oprawa)

Książka "W Liczbolandii" przeznaczona jest dla dzieci 6-7 letnich, wchodzących w świat matematyki. Postacią, która przybliża dzieciom kolejne liczby jest Pan jedynak. Każda bajka poświęcona jest innej liczbie. Zabawy i ćwiczenia znajdujące się za każdą bajką uczą biegłego dodawania i odejmowania w zakresie 20. Przedstawione teksty mogą służyć starszym dzieciom do nauki cichego czytania ze zrozumieniem.
W książce położony został nacisk na zdolności poznawcze dziecka, które warunkują sukcesy w procesie uczenia się. Znajdujące się w książce ćwiczenia i zadania mają na celu rozwijanie myślenia abstrakcyjnego i doskonalenie spostrzegawczości dziecka. Ich zadaniem jest wdrożenie dziecka do dokładnego i wnikliwego obserwowania otoczenia, dostrzegania szczegółów, elementów pewnych całości.
W osiągnięciu umiejętności estetycznego pisania pomogą ćwiczenia kaligraficzne, które są poprzedzone ćwiczeniami usprawniającymi rączkę, doskonalą orientację przestrzenną, koordynację wzrokową-ruchową.
Format A4, s. 112, oprawa lakierowana.

Cena detal. 20,00 zł

 

Czy znasz ten kraj?

Format A4, s. 100

Książka stanowi zarys historyczny Polski. Począwszy od królów Polski, a na przystąpieniu do Unii Europejskiej skończywszy.

Celem książki jest przybliżenie historii Polski i postaci wielkich Polaków. Zawiera również charakterystykę polskich strojów ludowych oraz polskich tańców narodowych. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5 do 9 lat.

Fabuła książki oparta jest na opowiadaniu przez dziadka małemu Jankowi o kraju, z którego pochodzi - Polsce. Dziecko podczas lektury naszej książki poznaje historię godła Polski, postacie historyczne m. in. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Jana III Sobieskiego oraz najważniejsze wydarzenia: chrzest Polski, bitwę pod Grunwaldem, rozbiory Polski, pierwsza i drugą wojnę światową oraz przystąpienie do Unii Europejskiej.
Ponadto nasz mały czytelnik dowiaduje się jaka była geneza powstania Mazurka Dąbrowskiego oraz ma możliwość prześledzenia tekstu hymnu narodowego.

W drugiej części książki przedstawiamy najpiękniejsze polskie legendy: o warszawskiej syrence, o smoku wawelskim, o poznańskich koziołkach, o toruńskich piernikach, o królu Popielu.

Część trzecia to przybliżenie sylwetek "Wielkich Polaków": Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, Tadeusza Kościuszki, Jana Matejki oraz "największego z Polaków" - papieża Jana Pawła II. Dalej prezentujemy polskich laureatów Nagrody Nobla.

Ostatnia część to charakterystyka dwudziestu dwóch regionalnych strojów ludowych (m. in. strój kujawski) przeplatanych przyśpiewkami ludowymi. Na samo zakończenie prezentujemy pokrótce polskie tańce narodowe : polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek.

Książka Czy znasz ten kraj? stanowi wspaniałe kompendium wiedzy. Bogactwo ilustracji oraz przystępny dla dziecka sposób przekazania treści sprawiają, że nauka staje się przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem.

Cena detal. 19,99 zł (miękka oprawa)
24,99 zł (twarda oprawa)

Czytam. Pytam. Odpowiadam !
 

Autor: Małgorzata Podleśna
Ilustracje: Ernest Błędowski
 

Format A4 , s. 88, oprawa miękka, 144 naklejki.
 

Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Książka jest przeznaczona dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Składa się z dwóch części. W pierwszej części znajdują się ćwiczenia ułatwiające zapamiętanie obrazu graficznego liter oraz materiał do ćwiczeń w czytaniu (sylaby i wyrazy z zaznaczonym podziałem na sylaby). W pierwszej kolejności są to wyrazy zawierające wprowadzaną literę, zgromadzone według stopnia trudności, jak również takie, które pozwalają na słuchowe wzrokowe różnicowanie słów graficznie lub dźwiękowo podobnych. Cześć druga zawiera rysunek, a także przyjazny, kilku-zdaniowy, zabawny tekst powiązany z rysunkiem. Pod tekstem znajdują się 2 - 4 pytania, sprawdzające rozumienie tekstu. Każde pytanie zapisane jest innym kolorem. Należy odszukać w tekście odpowiedzi i podkreślić je takim samym kolorem, jakim zapisane jest pytanie (wzór - strona 42).
Konieczność wyszukania odpowiedzi na pytania mobilizuje dziecko do czytania ze zrozumieniem, a co równie ważne - bogaci jego słownictwo i uczy poprawnego formułowania zdań. Teksty można wykorzystać do ćwiczeń w pisaniu z pamięci lub ze słuchu.
 

Cena detal. 15,99 zł
  

Czytaneczka. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.
 

Autor: Małgorzata Podleśna
Ilustracje: Mariola Budek
 

Format A4 , s. 112, oprawa miękka, 64 naklejki.
 

 „Czytaneczka. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu” kierujemy do najmłodszych uczniów. Publikacja składa się z trzech części.  Część pierwsza to prezentacja wszystkich liter alfabetu - drukowanych i pisanych. Dzieci ćwiczą  pisanie liter i sylab – najpierw po śladzie, potem samodzielnie.  Nalepiają  naklejki z obrazkami w odpowiednie miejsca.  Doskonalą analizę i syntezę wyrazów, wyróżniają  w modelach dźwiękowych wyrazów miejsce odpowiedniej głoski. Podejmują próby całościowego czytania sylab. Wszystkie te ćwiczenia stanowią wstęp do zasadniczej nauki czytania. Część druga to nauka czytania. Na każdej stronie znajdują się 3 obrazki. Obok obrazka umieszczone są po 2 zdania. Zadaniem dziecka jest wybrać to zdanie, które opisuje sytuację przedstawioną na obrazku. Dziecko ćwiczy w ten sposób technikę czytania ze zrozumieniem. W części trzeciej znajdują się dłuższe teksty do ćwiczeń w czytaniu. Na początku są to teksty proste,  później nieco trudniejsze. Dla ułatwienia czytania sylaby wyróżniono kolorem zielonym. Wszystkie umieszczone teksty stanowią okazję do rozmów z dzieckiem,  a tym samym do bogacenia jego słownika.           
 

Cena detal. 19,99 zł
 


 


  

copyright - Pasja 2005